เชียงรายจัดการฝึกอบรม“การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรจิตอาสาที่มีคุณภาพ โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้


กระทรวงการท่องเที่ยวโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างวิทยากรจิตอาสาที่มีคุณภาพ เป็นมาตราฐานเดียวกันตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับหน่วยงานต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด อีกทั้งจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอยู่ใกล้กับ พรมแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีชาติพันธุ์ในอดีตถึง 30 ชาติพันธุ์ ทำให้เชียงรายมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ความล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม และจังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) เป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) อีกด้วย


นอกจากนี้ระหว่างภายใต้การฝึกอบรม มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำร่วมกัน อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น การให้ความรู้ความปลอดภัยด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตลอดจนการจัดการแนวส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่18 – 20 พฤษาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย