จังหวัดเชียงราย มีคำสั่งเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศทางบก เริ่ม 18 พ.ค.เป็นต้นไป

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 2472 / 2565 เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศทางบก จังหวัดเชียงราย

แนวทางการเดินทางข้ามแดนจาก ไทย ไป ลาว ผ่านระบบ Border Pass
แนวทางการเดินทางข้ามแดนจาก ลาว มา ไทย ผ่านระบบ Border Pass

ยกเลิกคำสั่งการระงับการเดินทางเข้า-ออกบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเชียงของ (ท่าเรือบั๊ก) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเชียงแสน ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวกตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป