งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นายรังสรรค์ ไชยพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลโยนก นายอัยรัตน์ ทองไชย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน ผู้นำท้องที่ ร่วมให้เกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย

ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงคาย)

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแอ่งเชียงแสน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย หรือแรมซาร์ไซท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ อันดับที่ 1,101 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า พื้นที่ชุ่มน้ำช่วยเก็บกักน้ำไว้ในดิน แล้วปล่อยน้ำออกมาให้มีน้ำผิวดิน เช่น ทะเลสาบเชียงแสนแห่งนี้ ทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งที่อยู่ของพันธุ์สัตว์หลากหลายชนิด

ในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลโยนก ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี คำขวัญ เรียงความ ของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวกับทะเลสาบเชียงแสน โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่าง ๆในพื้นที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 100,000 บาท โดยนายก อบจ.เชียงรายพร้อมสนับสนุนและผลักดันตามนโยบายเสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี อีกด้วย

อบจ.เชียงราย ข่าว/ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี