ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถลงทะเบียนจองคิว Online ก่อนเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว (สาระน่ารู้)

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย แจ้งผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง สามารถเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม ก่อนเข้ามาติดต่อที่สำนักงานฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง (Passport)

ทางสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ได้จำกัดคิว walk in จำนวน 160 คิวต่อวัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ที่จะเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนจองคิว“Online” ได้ที่
https://www.qpassport.in.th/#/login
เลือกสำนักงาน>>ภาคเหนือ>>เชียงราย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และป้องกันการระบาดของโควิด 19 ก่อนเดินทางไปเข้ารับบริการที่สำนักงานฯ สามารถตรวจสอบสถานะคิว และจำนวนผู้มาใช้บริการหน้างาน ได้ที่ https://www.qpassport.in.th/#/queue-no
เลือกสำนักงาน>>ภาคเหนือ>>เชียงราย

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-175-375
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ชั้น 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย Facebook : @passport.chiangrai

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022
ตลาดประชารัฐ อบจ.เชียงราย 29 มิ.ย – 1 ก.ค.65
กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เชิญร่วมประกวดธิดาชาวสวน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และอีกหลายกิจกรรม ในงาน “เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565”
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลงานกินปลาและอาหารเมืองพาน ประจำปี 2565
เชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565