4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ด้วยตนเอง (สาระน่ารู้)

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ให้เริ่มทำความสะอาดจากจุดที่สกปรกน้อยไปหาจุดที่สกปรกมาก เน้นทำความสะอาดจุดที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ

โดยสารที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ คือ

  • โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว)
  • ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าสี)
  • แอลกอฮอลล์ 70%

// กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข