ทุกวันศุกร์ แวะไปอุดหนุนผักและผลไม้ปลอดสารกันได้ที่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย

ทุกวันศุกร์ …. อย่าลืมแวะไปอุดหนุนผักปลอดสารพิษ ผลไม้ปลอดสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอาหารปลอดภัยกันได้ ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย (ติดตลาดศิริกรณ์เชียงราย)

ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร
เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมหล่อเทียนแห่ต้นเทียนและตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)
เทศบาลนครเชียงรายพร้อมลงไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลเชียงราย