ศิษย์เก่า YMCA เชียงราย จัดงาน “กาดใบตอง วิถีใหม่” สนับสนุนช่วยชุมชนชาวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 เมษายน 2565 สมาชิกศิษย์เก่า YMCA ร่วมกันจัดงาน “กาดใบตอง วิถีใหม่” พร้อมทั้งสมาชิกเครือข่ายเกษตรกร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณบริเวณลานด้านหน้า YMCA เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภายในจัดขึ้นโดย เหล่าสมาชิกศิษย์เก่าYMCA เชียงราย เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืช ผักผลไม้แบบธรรมชาติ กลุ่มหัตถกรรม ชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจาก YMCA เชียงราย เปิดพื้นที่ กาดใบตองวิถีใหม่ ให้สมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทั้งทางด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่ก่อน YMCA เป็นเพียงแปลงเกษตรกร นำสินค้าส่งออกตามพื้นที่ต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หยุดพักสถานการณ์เบื้องต้น เหล่าสมาชิกศิษย์เก่า YMCA จึงคิดไอเดียให้กลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย รวมตัวกันจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเน้นเฉพาะสินค้าที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยให้กลุ่มผู้ผลิตนำสินค้ามาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผู้ซื้อโดยตรง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐาน พร้อมกลับมาจัดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หยุดพักไปจากสถานการณ์

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกาดใบตองวิถีใหม่ นอกจากจะเป็นการรวมตัวของสมาชิกศิษย์เก่า YMCA แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ชาวเกษตรกร ชาวนา และผู้ที่มีฝีมือหัตถกรรมในด้านต่างๆ พร้อมช่วยสนับสนุนคนในชุมชน ทำให้ชุมชนจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาฝีมือ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้ชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24-26 พ.ย.นี้ | เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าใน “ ตลาดนัดร่วมค้าฯ ” ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่1
ททท.เชียงราย เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เชียงราย-พะเยา 2566
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงของ เดือนธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด “งานสีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 9
#ทุกวันศุกร์ | กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย
ชวนรู้จัก ‘สีสันแห่งดอยตุง’ ให้มากขึ้นผ่าน 7 เหตุผลที่ทำให้เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในงานที่เราไม่อยากให้คุณพลาดหน้าหนาวนี้