#ทุกวันศุกร์ | กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย

ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด
“ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย”
ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น.
ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

ทั้งนี้ “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก พร้อมอาหารพื้นเมืองให้เลือกชิม ที่ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า) ติดตลาดศิริกรณ์ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สกายวอล์กคีรีชัยยามะ อ.เมืองเชียงราย เตรียมเปิดให้เข้าชมเมืองและธรรมชาติป่าดอยสะเก็น
รับสมัครทีมแข่งขันแรลลี่ Let’s Move เชียงราย! ถึง 13 ก.ย.นี้
ให้ยืมกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
เริ่มแล้ววันนี้ | กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” ..ท่องเที่ยวสะสมแต้มแลกรางวัล
นั่งรถราง “แอ่วแวดเวียงเชียงราย” (Chiangrai Destination)
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณี​แห่เทียนพรรษา วันที่ 31 ก.ค. นี้ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย