#ทุกวันศุกร์ | กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย

ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด
“ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย”
ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น.
ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

ทั้งนี้ “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก พร้อมอาหารพื้นเมืองให้เลือกชิม ที่ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า) ติดตลาดศิริกรณ์ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66
วันนี้ เวลา 18.00 น. ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566
เริ่มวันนี้!! “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย” ประจำปี 2566
มหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องประดับล้านนา “LANNA-GMS Fashion Week”
เริ่มแล้วงาน “LANNA-GMS EXPO 2022”
รวมภาพดอกไม้สวยๆ ในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม ปีที่19” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย