#ทุกวันศุกร์ | กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย

ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ นครเชียงราย ต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายหันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้จัด
“ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย”
ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 -15.00 น.
ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า)

ทั้งนี้ “ตลาดนัดผักผลไม้ ปลอดภัยนครเชียงราย” จำหน่ายสินค้าทางเกษตร พืชผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก พร้อมอาหารพื้นเมืองให้เลือกชิม ที่ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (รสพ.เก่า) ติดตลาดศิริกรณ์ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ชวนเที่ยวงาน ตลาดประชารัฐ อบจ.เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”