นายก นก ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ และเพื่อให้โรงเรียนมีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนหลายระดับชั้น ทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ประถมศึกษาปีที่หก มัธยมศึกษาปีที่สอง มัธยมศึกษาปีที่ห้าและมัธยมศึกษาปีที่หก เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 4 วัน

หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ เชื่อว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่ออนาคตของชาติ นายก นก พร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของคนเชียงราย และจะขับเคลื่อนให้ห้องเรียน อบจ สู่ห้องเรียนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนเชียงราย ได้รับการพัฒนา ทุกท้องที่ ท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
7-8 มิ.ย.นี้ เชิญเที่ยวงาน ” Thoeng Smart Creative City “
11 เมษายน 2567 | เชิญชม “มวยไทย” ศึก อบจ.เชียงราย Fight !! กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย เปิดให้บริการ “ห้องปลอดฝุ่น/ห้องความดันบวก“ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
17 ธ.ค.นี้ | เปิดให้เข้าชม “สวนดอกไม้ที่สวยที่สุด อลังการที่สุด” จัดเต็มด้วยแสง สี เสียงทุกค่ำคืน “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023”
UNESCO รับรองจังหวัดเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งการออกแบบ City of Design