พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันร่วมตักบาตร “เป็งปุ๊ด” วันมาฆบูชาขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 กันอย่างเนืองแน่นเต็มถนนกลางเมืองเชียงราย

เมื่อเวลา 00.01 น.หรือหลังเที่ยงคืนวันนี้(16 ก.พ.65) ย่างเข้าวันมาฆบูชาเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันพุธ หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า “เป็งปุ๊ด” ที่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งมากนักหรือบางปีไม่มีเลย โดยมีพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกว่า 100 รูป ออกบิณฑบาต โดยเส้นทางเริ่มจากบริเวณวัดมิ่งเมือง ผ่านถนนบรรพปราการ ไปจนถึงบริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงรายเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันร่วมตักบาตรถวายทานแด่พระสงฆ์ กันอย่างเนืองแน่น

ซึ่งการตักบาตร “เป็งปุ๊ด” เป็นความเชื่อที่ว่าได้มีพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีอิทธิฤทจำศีลอยู่ที่ใต้สะดือทะเลและจะออกมาแปลงกายเป็นสามเณรน้อยรับบิณฑบาตจากญาติโยมทุกคืนวันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำดังกล่าว หากได้ใส่บาตรแล้วก็จะได้รับโชคลาภหรือได้สิ่งสมปรารถนา รวมทั้งยังเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์มากและมีความเป็นสิริมงคลด้วย

อย่างไรก็ตามคืนเป็งปุ๊ดเกิดขึ้นได้ยากโดยแต่ละปีอาจมีแค่หนเดียวหรือ 2 หน หรือบางปีไม่มีเลยดังนั้นในแต่ละครั้งจึงมีผู้คนออกมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางคณะสงฆ์และเทศบาลนครเชียงรายได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) อ.เมืองเชียงราย เพื่อนำประดิษฐานบนรถบุษบกแล้วนำไปประดิษฐาน ณ วัดมิ่งเมือง เพื่อนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในเวลาหลังเที่ยงคืน ซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นทุกครั้งที่มีการตักบาตรเป็งปุ๊ด.

cr : https://mgronline.com/local/detail/9650000015745

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร
เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมหล่อเทียนแห่ต้นเทียนและตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)
เทศบาลนครเชียงรายพร้อมลงไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลเชียงราย