พัฒนาชุมชนเชียงราย สานต่อเปิดเมืองท่องเที่ยว แนะท่องเที่ยวชุมชน 9 หมู่บ้าน 5 อำเภอ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม การสร้างการรับรู้โครงการสู่สาธารณชนเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อมต่อช่องทางการขายกับบริษัทนำเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ที่ ห้องต้นไทร โรงแรม คงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย รายงานถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้่ยังได้การลงนาม MOU โครงการยกระดับพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพฯ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาคือความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลงและระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

ดังนั้นจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการทุกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยอำเภอเวียงป่าเป้า 2 หมู่บ้าน บ้านขุนลาวและบ้านโป่งเทวี อำเภอป่าแดด จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านสันติธรรมและบ้านโป่งศรีนคร อำเภอแม่สาย จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านอีก้อ ผาฮี้ และบ้านปางห้า อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านแม่สาดและบ้านปางห้า อำเภอเชียงแสน จำนวน 1หมู่บ้าน บ้านท่าขันทอง ให้สามารถยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับการเริ่มงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม หลักคือ
1.การเตรียมความพร้อมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ประกอบไปด้วยการเสริมทักษะการท่องเที่ยว การให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การปฎิบัติจัดกิจกรรมสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.การสร้างการรับรู้และการส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่สาธารณะชน เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อมต่อช่องทางการขายกับบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ และ
3.การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนท่องเที่ยวแถวสอง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติต่อสืบเนื่องให้มีความมั่นคงต่อไป.

ที่มา : ท้องถิ่นนิวส์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดผ้าทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม
เชียงรายตอบรับกระแสฤดูท่องเที่ยวเต็มรูปแบบภายใต้กิจกรรม “Back to Origin 2022” หอมกลิ่นชา – กาแฟ
แอ่วเจียงฮาย สบายๆ สไตล์หน้าฝน “Wow Chiang Rai in Green Season”
ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬา จัด “Amazing Sport Festivals” ทั่วประเทศ ในช่วงตลอดเดือน พ.ค.-มิ.ย.65
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลงานกินปลาและอาหารเมืองพาน ประจำปี 2565
เชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565