ประกวดผ้าทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ 3 อำเภอ (อ.พญาเม็งราย อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.เวียงชัย) เพื่อติดตามสนับสนุนการพัฒนาผ้าทอส่งเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย โดยมีนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยนางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ ในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ร่วมให้การต้อนรับ

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 กลุ่ม โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยนายกรณิศ กุสาวดี พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในโอกาสเดียวกันได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 กลุ่ม โดยมีนายกองรบ กระทุ่มนัด ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยนายยุทธพงศ์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเวียงชัย และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนข้อมูล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทาง หลักเกณฑ์การประกวด รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และคณะ ได้มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการทั้ง 3 อำเภอ เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่ม และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 4 สิงหาคม 2566

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
11 เมษายน 2567 | เชิญชม “มวยไทย” ศึก อบจ.เชียงราย Fight !! กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
ประมวลภาพงานประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567
งานประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567
ชวนไปชิมอาหารท้องถิ่น ใน “งานเทศกาลกินปลาหนองหลวง” ประจำปี พ.ศ.2566
พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคเหนือ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG
ดีป้า ชวนผู้ประกอบการรายย่อย จ.เชียงราย ร่วมโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”