ชาวบ้าน ต.สันทรายงาม อ.เทิง รวมตัวคัดค้าน ไม่เอาโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวายงานว่า ชาวบ้าน ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย จัดทำป้ายคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ไปติดตั้งตามในชุมชนและทางแยกต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านไม่อยากให้มีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ เพราะเกรงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และหวั่นปัญหาสุขภาพของชาวบ้านในระยะยาว

โดยเฉพาะที่บ้านหนองบัว ม.5 ต.สันทรายงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างครั้งนี้ ได้มีการรวมตัวกันประมาณ 30 คน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีนายบุญจันทร์ ภูพาดทอง อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 43/1 ม.5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัว กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากทราบข่าวว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ โดยมีบ้านหนองบัวเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ตนก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างดังกล่าว เพราะมีผลกระทบหลายอย่าง ในหมู่บ้านมีคนที่ย้ายมาจากทางภาคใต้บอกว่าได้รับผลกระทบจากโรงงานในลักษณะเดียวกัน จึงพาครอบครัวย้ายมาอยู่เชียงราย และวันนี้จึงรวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ เพราะชาวตำบลสันทรายงามไม่ต้องการ

ด้านนายอรุณ จินณรักษ์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 38 ม.2 ต.สันทรายงาม อดีตประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นหนึ่งในแกนนำคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในครั้งนี้ กล่าวว่า ตามที่ได้ปรากฏว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ใช้ขยะวันละประมาณ 500-700 ตันในการผลิต หากสำเร็จจะมีรถบรรทุกขยะเข้ามาในพื้นที่สันทรายงามวันละประมาณ 23 พ่วง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการศึกษาโดยเทศบาลตำบลสันทรายงาม แต่การดำเนินการศึกษาดังกล่าวไม่ใด้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อย่างเปิดกว้างเป็นสาธารณะและโปร่งใส แต่เป็นการทำประชาคมเพื่อให้เห็นด้วยอีกทั้งมีการจ่ายเงินจ้างให้ยกมือเห็นด้วยกับโครงการ ทั้งยังไม่มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการนำเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องโครงการให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจอย่างตรงไปตรงมา ต.สันทรายงาม เป็นตำบลเล็กๆ มีพื้นที่แค่เพียงประมาณ 8,000 ไร่ พื้นที่แนวตะวันออกไปถึงตะวันตกกว้างมากสุดไม่ถึง 2 กม. และยาวประมาณ 5 กม. ทิศใต้ของพื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างจาก รพ.เทิง ประมาณ 2 กม. ทิศตะวันออกห่างหมู่บ้านประมาณ 1 กม. นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นที่นาติดลำน้ำสาธารณะและอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างหลายหมู่บ้านซึ่งเกรงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้วย

“ตนมีความวิตกกังวลต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระยะยาว จึงได้มีการลงชื่อกันเพื่อยื่นคัดค้าน ขอให้มีการระงับยับยั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว และขอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง การชักถามและการแถลงถึงความกังวล” นายอรุณกล่าว

ในวันที่ 31 ม.ค. 65 กลุ่มชาวบ้านจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือคัดค้านโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะกับนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม ที่สำนักงาน ทต.สันทรายงาม และจากนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือกับนายอำเภอเทิง เพื่อขออำนาจยับยั้งการก่อสร้างและให้ทางผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบ ตลอดจนเปิดเวทีให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นด้วย

ข่าว : TopNorth News