ชวนที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566”

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 อ.เทิง

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566” ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

** มีกิจกรรมมากมายภายในงาน**
– ขบวนเอ้บั้งไฟ
– การฟ้อนรำเพื่อบูชาพญาแถน
– ประกวดผาแดง นางไอ่
– การแสดงหมอลำย้อนยุกต์และกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมประกวดแข่งขันมากมาย ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปีนี้ มีกิจกรรมประกวดแข่งขันมากมาย (วันที่ 6 พ.ค.66 ) ได้แก่
1.การประกวดวาดภาพระบายสี
2.การประกวดภาพถ่ายประเพณีบุญบั้งไฟ
3.การประกวดแข่งขันส้มตำอีสาน
🥇🥈🥉พร้อมเงินรางวัลทุกกิจกรรม

โดยรายละอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกลิ้งค์ได้เลย

  • หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายขบวนนิทรรศการเผยแพร่ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 http://www.sunsaingam.go.th/news-detail.php?id=616

  • หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566
    http://www.sunsaingam.go.th/news-detail.php?id=617

  • หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันส้มตำอีสาน ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 http://www.sunsaingam.go.th/news-detail.php?id=618

สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายงาม 053-188059
เฟสบุ๊กเทศบาลตำบลสันทรายงาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง