ขยายเวลาการชมสวนเชียงรายดอกไม้งามถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564- 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั้น เนื่องจากพื้นที่ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หลังจากในวันที่ 10 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.

*** ยกเว้นวันเสาร์ที่มีถนนคนเดินถึงเวลา 22.00น.

ยังมีการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
7 สวนดอกไม้เชียงราย สวย บรรยากาศดี มุมถ่ายรูปเพียบ!
บรรยากาศคืนแรก | งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 “หยุดโลกไว้ตรงนี้..ที่เชียงราย”
เทศบาลนครเชียงราย เนรมิตพื้นที่สวนตุงและโคมทั้งหมด เป็นอุทยานไม้ดอกเมืองหนาวกลางแจ้งที่สวยงาม ใน “งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20”
ใกล้แล้ว!! “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20” งานดอกไม้สวยสุดอลังการ – กลางเมืองเชียงราย – ดนตรีในสวน | เริ่ม 28 ธ.ค. นี้
ปฏิทินท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย 2566