ขยายเวลาการชมสวนเชียงรายดอกไม้งามถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564- 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั้น เนื่องจากพื้นที่ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หลังจากในวันที่ 10 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.

*** ยกเว้นวันเสาร์ที่มีถนนคนเดินถึงเวลา 22.00น.

ยังมีการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย 2566
การประกวด Cover Dance ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงรางวัล 50,000 บาท
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66
ตารางแสดง “ดนตรีในสวน” Music In The Park ในเดือนมกราคม 2566
รวมภาพดอกไม้สวยๆ ในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม ปีที่19” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สีสันนครเชียงราย ประจำปี 2566