ขัวศิลปะ เชียงรายเปิดกิจกรรม นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 10 (10th Anniversary ArtBridge)

    วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 10 (10th Anniversary ArtBridge) ณ ขัวศิลปะ เชียงราย พร้อมด้วย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นางเกษร กำเนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นางอาทิตยาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ อดีตนายกสมาคมขัวศิลปะ อาจารย์พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ รวมถึง ศิลปินอาวุโส ศิลปินในจังหวัดเชียงราย นักสะสมผลงานศิลปะ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     การจัดกิจกรรมนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะครั้งที่ 10 นี้ จัดขึ้นในแนวคิดที่เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการก่อตั้งสมาคมขัวศิลปะ ตอบสนองจินตนาการอันแรงกล้าของศิลปินที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงผลงานเป็นประจักษ์ต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงพลังของศิลปะในการขับเคลื่อนสังคมอย่างไม่สิ้นสุด ก้าวสู่ปีที่ 10 ของขัวศิลปะ เป็นกิจกรรมประจำปีที่มีความสำคัญในวงการศิลปะเชียงรายและศิลปินสมาชิกขัวศิลปะทั่วประเทศ ทั้งสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย กวี และศิลปะการแสดงร่วมสมัย จัดขึ้นในช่วงเดือนธีนวาคม 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน สู่การเติบโตของชุมชนศิลปะในระดับสากล ดั่งพันธกิจ“ ขัวศิลปะเชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม” รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง อีกด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้ จ.ภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” พร้อมฉลองความสำเร็จของ “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 สร้างรายได้กว่า 24,000 ล้านบาท
27 เม.ย.นี้ (18.45 น.) ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในพิธีมอบธงสัญลักษณ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE
บ้านสวนสมพงษ์, ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า, ห้องสมุดรถไฟ : สถานที่จัดแสดง Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 รอบตัวเมืองเชียงราย
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เชิญชวนมาชมงานศิลปะบนนาข้าว ที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย และที่อำเภอเทิง
เส้นทางรถ bus บริการนำชมรับส่ง FREE งาน Thailand Biennale Chiang Rai 2023
ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023