งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนที่ อ.พาน วันแรกนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวชมประติมากรรมปลานิลในสวนดอกไม้คึกคัก

18 ธ.ค. 64 ที่ลานกาดหน้าวัดร้องหลอดซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมในสวนดอกไม้ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลมาเที่ยวชมความงดงามประติมากรรมปลานิลยักษ์หนึ่งเดียวในโลกท่ามกลางดอกไม้นานาพรรณ พร้อมกับชิมกาแฟคุณภาพหลากหลายเมนูที่ร้านกาแฟหน้าวัด ขณะที่บริเวณลานการแสดงที่กาดหน้าวัด มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนและการร้องเพลงของน้องจานินนักร้องประจำกาด นักท่องเที่ยวสามารถขอคู่มือแผนที่การเดินชมสวน พร้อมสแกนข้อมูลผ่านมือถือตามจุดต่างๆ ทั้ง สวนดอกไม้ ประติมากรรมปลานิลยักษ์ เฮือนโบราณสามหลัง ลานร่มหลากสี หอคำ เป็นต้น โดยงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนจะมีขึ้นตั้งแต่ 18 ธ.ค.64ถึง 1 ม.ค.65 ที่วัดร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022
นายอำเภอเชียงของ เปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุข ณ ท่าเรือบั๊ค เชียงแสน
บรรยากาศภายใน “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021” ณ สวนไม้งามริมน้ำกก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021”
นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม เชียงรายดอกไม้งามทิวลิปบานกลางนครเชียงราย
5 สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021