งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีกิ๋นอ้อผญ๋า วัดโบราณเวียงเดิม อ.เวียงชัย

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีกิ๋นอ้อผญ๋า วัดโบราณเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีกิ๋นอ้อผญ๋า วัดโบราณเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

งานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและพิธีกินอ้อผญ๋า ฟื้นฟูภูมิปัญญาล้านนา ประจำปี 2567 ณ วัดโบราณเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูโบราณบุรานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเวียงเดิม ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดงานครั้งนี้ มีพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีกินอ้อผญ๋าและร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาแด่วัด และสำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี ดร.สันติ์ ศรียา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ กล่าวรายงานต้อนรับ

การจัดงานในครั้งนี้เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงเหนือ คณะสงฆ์ตำบลเวียงเหนือ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงเหนือ และกลุ่มองค์กรชุมชนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นแบบอย่างของเยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้สืบต่อไป

โดยการกิ๋นอ้อผญ๋า เป็นการนำต้นอ้อมาตัดเป็นปล้องและเทน้ำผึ้ง จากนั้นท่านผู้เป็นอาจารย์จะร่ายคาถาเสกลงในน้ำผึ้ง กรอกลงในกระบอกอ้อให้ลูกศิษย์ดื่ม ตามความเชื่อของชาวล้านนา โดยเป็นการเสริมสร้างภูมิพลังทางด้านจิตใจ ความสามารถทางด้านสติปัญญานั่นเอง

อบจ.เชียงราย ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ประมวลภาพงานประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567
งานประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567
ชวนไปชิมอาหารท้องถิ่น ใน “งานเทศกาลกินปลาหนองหลวง” ประจำปี พ.ศ.2566
6 ส.ค.66 | วัดพระแก้ว​ พระอาราม​หลวง​ ขอเชิ​ญ​พุทธ​ศาสนิก​ชน​ ร่วมปฏิบัติ​ธรรม​เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” และ “วันเข้าพรรษา”​
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณี​แห่เทียนพรรษา วันที่ 31 ก.ค. นี้ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย