ชวนร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ส.ค. 67 นี้

กิจกรรมประกวดแข่งขันโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

กำหนดการรับสมัคร     ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันใน  วันที่ 9  สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/

และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

กำหนดการแข่งขัน วันที่ 15 สิงหาคม 2567  เวลา 12.00-16.00 น.

ประกาศผลอย่างเป็นทางการพร้อมมอบรางวัล ณ เวทีกลาง โถงอาคารเรียนรวม 1 

ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 สิงหาคม 2567 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/และ https://www.facebook.com/MFUSciDay 

การแข่งขันประเภททีม

สำหรับประชาชนทั่วไป ทีมละ 3-4 คน

(เป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น)

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วด้วยตนเอง แล้วนำมาจัดในโตก ณ สถานที่จัดงาน โดยต้องเป็นอาหารพื้นถิ่น/อาหารเมืองเท่านั้น พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ และโตกมาเอง กำหนดให้โตกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตรและอาหารบังคับจะต้องจัดวางบนโตกเท่านั้น)

*** ดูกติกาและรายละเอียดการแข่งขันฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ 

และ https://www.facebook.com/MFUSciDay ***

แบบฟอร์มการรับสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL7WjD3c56N1eoli2zwjsevp6YFCmcbktrVVxwENJtxFYsdA/viewform

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-916738   

Email : phunsiri.s@mfu.ac.th

ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมการส่งเสริม Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวนครเชียงราย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย (1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น)
Back to School
 ลดสูงสุด 7,900.- iPad Air 5th Gen+ Apple Pencil รุ่นที่2 พร้อมของแถมมากมาย
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
อบรมทำอาหารและเครื่องดื่ม เมนูยกระดับร้านอาหารประเภทคาเฟ่ เปิดรับสมัครแล้ว! ถึง 10 ส.ค. นี้
งานประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 3” ประจำปี 2567