2 ป่านันทนาการ จ.เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ป่านันทนาการ จ.เชียงราย

ป่านันทนาการ คือ ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ป่าดังกล่าวจะต้องมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีทรัพยากรทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ทางเหนือเรามีป่านันทนาการภาคเหนือ มีทั้งหมด 11 แห่ง ที่จังหวัดเชียงราย มีด้วยกันจำนวน 2 แห่ง คือ น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย และสวนป่ากิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน

.

:: น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง

น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง (ป่านันทนาการ จ.เชียงราย)

น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง สัมผัสน้ำพุธรรมชาติกลางหุบเขา

น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีและทางธรรมชาติที่เป็นหุบเขาล้อมรอบ เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรป่าไม้เป็นป่าเต็งรังสลับกับสน ทุ่งหญ้า และมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำที่เป็นสาขาลำน้ำลาว อำเภอแม่สรวย และมีธารน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากธรรมชาติไหลออกมาตลอดทั้งปี และอยู่ไม่ห่างจากเส้นทางคมนาคมหลัก (ทางหลวงหมายเลข 118)

เปิดบริการทุกวัน : 08.30 – 16.30 น. (เข้าฟรี!! ปัจจุบันยังไม่มีประกาศเก็บค่าบริการ)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ลานจอดรถ

กิจกรรม

 • ชมทัศนียภาพ
 • ถ่ายภาพ
 • ต้มไข่
 • ต้มหน่อไม้

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ME18QtQUvmPoezB5A

( ภาพ/ข้อมูล : กรมป่าไม้ )

.

:: สวนป่ากิ่วทัพยั้ง

สวนป่ากิ่วทัพยั้ง (ป่านันทนาการ จ.เชียงราย)

สวนป่ากิ่วทัพยั้ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย และป่าน้ำแม่งาม ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน และตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 1,373 ไร่

สวนป่าสัก ที่มีความรื่นรมด้วยทิวทัศน์ของเนินเขา และหุบเขา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ ที่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ ราษฎรในชุมชนยังได้ประโยชน์จากการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับภาครัฐจากการเก็บหาของเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค เช่น เห็ด หน่อไม้ พืชผัก สมุนไพร น้ำผึ้ง แมลงกินได้ ไม้ฟืน ฯลฯ

ทั้งยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง มีการปล่อยพันธุ์ปลาสำหรับเป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยรอบ เป็นแหล่งน้ำใช้สอยเพื่ออุปโภคและการเกษตรในโครงการและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ภายในบริเวณสวนป่ามีลานหญ้าขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นลานจัดกิจกรรมได้

เปิดบริการทุกวัน : 08.30 – 16.30 น. (เข้าฟรี!! ปัจจุบันยังไม่มีประกาศเก็บค่าบริการ)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 • ห้องน้ำ
 • ลานจอดรถ

กิจกรรม

 • ชมทัศนียภาพ
 • ถ่ายภาพ
 • เล่นน้ำ

( ภาพ/ข้อมูล : สำนักจัดการป่านันทนาการ กรมป่าไม้ )

ป่าในเมือง สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ป่านันทนาการ จ.เชียงราย

สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 อยู่ใกล้ๆ ด่านตรวจถาวรศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชม และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการให้พักในบริเวณสวนป่า สามารถจัดกิจกรรมเดินป่า จัดค่ายพักแรม ได้อีกด้วย

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/8U5BzGdQTYRfgNzc8

( ข้อมูลจาก : กรมป่าไม้ )

.

ป่านันทนาการ…แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ทางเลือก” การท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ!

ทำความรู้จัก ‘ป่านันทนาการ’ ปันพื้นที่ป่าให้นักท่องเที่ยวใช้ศึกษาธรรมชาติ

ป่านันทนาการ คือ ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ป่าดังกล่าวจะต้องมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีทรัพยากรทางธรรมชาติปละประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น

คุณสมบัติของพื้นที่ป่าที่ได้รับเลือกจากกรมป่าไม้นั้นจะต้องเป็น พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และที่สำคัญจะต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายด้วย (อาทิ อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น)  

เปิด 30 ป่านันทนาการ “ทางเลือก” การท่องเที่ยวใหม่ทางธรรมชาติ

พื้นที่ป่านันทนาการในประเทศไทย ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีแรกที่กรมป่าไม้นำร่องจัดตั้งป่านันทนาการขึ้นมานั้น โดย 10 แห่งแรก ได้แก่
(1) ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา
(2) ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ
(3) ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี
(4) ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา
(5) ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จ.เชียงราย
(6) ป่านันทนาการดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ จ.เพชรบูรณ์
(7) ป่านันทนาการภูผาหินบ้างมุง จ.พิษณุโลก
(8) ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จ.อุดรธานี
(9) ป่านันทนาการโบกลึก จ.อุบลราชธานี
(10) ป่านันทนาการเกาะมุก จ.ตรัง 

ปี 2565 ประกาศเพิ่มอีก 20 แห่ง ประกอบไปด้วย
(1) ป่านันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย
(2) ป่านันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว จ.ลำปาง
(3) ป่านันทนาการม่อนคลุย จ.ตาก
(4) ป่านันทนาการน้ำตกหินตั้ง จ.อุดรธานี
(5) ป่านันทนาการเขาเสียดอ้า จ.นครราชสีมา
(6) ป่านันทนาการภูผาสูง จ.นครราชสีมา
(7) ป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
(8) ป่านันทนาการภูแลนคาด้านทิศใต้ จ.ชัยภูมิ
(9) ป่านันทนาการเนินช้างศึก จ.กาญจนบุรี
(10) ป่านันทนาการเขาศูนย์ จ.นครศรีธรรมราช
(11) ป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน จ.น่าน
(12) ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังเขียว และน้ำตกนางกวัก จ.น่าน
(13) ป่านันทนาการน้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี
(14) ป่านันทนาการห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
(15) ป่านันทนาการน้ำตกถ้ำพวง จ.อุบลราชธานี
(16) ป่านันทนาการเขาแด่น จ.เพชรบุรี
(17) ป่านันทนาการสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต
(18) ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จ.ภูเก็ต
(19) ป่านันทนาการเขาหว่าง-แหลมจมูกควาย จ.กระบี่
(20) ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จ.ยะลา 

ป่านันทนาการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านและชุมชนรอบป่ารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของป่า โดยการเป็นเข้าของป่านั้นคุณก็จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ดังนั้น ชาวบ้านก็จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนรั้วของป่าที่จะช่วยดูแลจัดการป่านันทนาการไม่ให้มีการบุกรุก  

ป่านันทนาการนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ชาวบ้านได้รายได้ และที่สำคัญการมีพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนทุกคนด้วย เพราะถ้าเราไม่ดูแลรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้ เราก็จะไม่มีป่านันทนาการให้ได้มาเที่ยวกัน แน่นอนว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดการดูแลพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วยเช่นกัน  

อย่างไรก็ดี กรมป่าไม้ ได้มีการจัดเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าใช้บริการป่านันทนาการที่มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
(1) ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ
(2) ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี
(3) ป่านันทนา การทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา
(4) ป่านันทนาการบ่อสิบสอง จ.พะเยา

โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566  โดยเลือกเก็บ 4 แห่งข้างต้นก่อน เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า ส่วนป่านันทนาการอื่น ๆ ที่ยังไม่พร้อม ก็จะยังไม่จัดเก็บ  

อัตราค่าบริการ” สำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการใน “ป่านันทนาการ

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

“อัตราค่าบริการ” สำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการใน “ป่านันทนาการ”

(ข้อมูล : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร )


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา
ออนเซ็นเมืองไทย “น้ำพุร้อนป่าตึง ติดอันดับ 1 ใน 7 น้ำพุร้อนระดับประเทศ
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
ชวนรู้ 3 รูปแบบการท่องเที่ยว สายกรีน
10 ที่สุด น้ำพุร้อนในอุทยานแห่งชาติ “ศาสตร์แห่งการบำบัด สัมผัสมหัศจรรย์จากธรรมชาติ”
รับฟรี!! กล้าไม้ ครบรอบ 43 ปีเซ็นทรัลพัฒนา