เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2567

“เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 67” Pre-Southwest Monsoon

“เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 67” Pre-Southwest Monsoon คืออะไร

คือ ช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อน เป็นฤดูฝน

เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สภาพอากาศช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

ระบบลมจะมีทิศทางแปรปรวน อาจมีแนวสอบของลม 2 กระแส อากาศร้อน ฝนระบุเวลาได้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลมที่พัดปกคลุม

  • ลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนมักตกช่วงเช้าถึงสาย
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนมักตกช่วงบ่ายถึงค่ำ

“เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 67” Pre-Southwest Monsoon

เงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝน

พิจารณาจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

  • ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้ผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กม. (ลมระดับล่างใกล้ผิวดินถึง 3.5 กม.) เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์
  • ลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับความสูง 5 กม. ขึ้นไป เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมอุตุนิยมวิทยา ภาพ/ข้อมูล