แค่ไหนเรียกว่าหนาว?

กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยายความรู้สึกเย็นและหนาวในการพยากรณ์อากาศ ตามเกณฑ์อากาศหนาว ใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว ดังนี้

1. อากาศเย็น(Cool) 16.0 – 22.9 องศา°c

2. อากาศหนาว(Cold) 8.0 – 15.9 องศา°c

3. อากาศหนาวจัด(Very Cold) ตั้งแต่ 7.9 องศา°c ลงไป

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.facebook.com/photo?fbid=770268981811906&set=a.470753638430110

………..

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (21 ธ.ค. 66):

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก) มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 22–25 ธ.ค. 66 นี้

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 21 – 27 ธ.ค. 66
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณภูมิจะลดลง 5 – 8 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนบนอุณภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 22 – 25 ธ.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 26 – 27 ธ.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ 21 ธันวาคม 2566

ข้อควรระวัง:
ในช่วงวันที่ 21 – 26 ธ.ค. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และระมัดระวังอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง

ในช่วงวันที่ 22 – 25 ธ.ค. 66 สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในระยะนี้ไว้ด้วย

สถานการณ์แผ่นดินไหว(ในช่วงวันที่ 20 – 21 ธ.ค. 2566): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.facebook.com/tmd.go.th/posts/
pfbid02qu2KL4wi2PmrGCyuQspg5N7vGZUpgucJi1aQNk1r7pdQcTjaPDKazL65gZKejjAel

เรื่องที่เกี่ยวข้อง