วัดพระธาตุจอมสัก 1 ในพระธาตุ 9 จอม จ.เชียงราย

พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางห่างจากเมืองเชียงราย 7 กิโลเมตร เดิมมีชื่อว่า

วัดพระธาตุจอมสัก เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมไหว้ พระธาตุ 9 จอม จ.เชียงราย ตั้งอยู่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีพระอธิการอภิเดช เป็นเจ้าอาวาส ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 92 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก จากการสำรวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ำล้อมรอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่า สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน 16 องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน

– ส่วนหนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง

– ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ

– และส่วนที่สามนำมาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง

ในวันพุธขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมานานถึง 3 ปี ฐานกว้าง 3 วา สูง 6 วา 3 ศอก จากการล่มสลายของเมืองทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2490 พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ และพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางเหนือขององค์เจดีย์ และรอบๆองค์เจดีย์ มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร้างบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์อีกด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้

ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ 

สถานที่ตั้ง  : ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายใช้เส้นทางสายเชียงราย -แม่สาย (ทางหลวงหมายเลข 1 ) ผ่านโรงเรียนบ้านขัวแคร่ เลี้ยวขวา เข้าปากทางเข้าพระธาตุจอมสักเข้าไปอีกประมาณ 400 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  เทศบาลตำบลบ้านดู่ โทร. 053-703653

โทร / แฟ็กซ์ : 053-703196