ททท.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว วันแรกของการเปิดเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับทุกภาคส่วน ได้เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Blooming Chiang Rai” หรือ “บานสะพรั่ง เชียงราย” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลําดับ

ช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค 2564 ณ ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย จึงร่วมกับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สายการบินภายในประเทศ หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวม 5 เที่ยวบิน โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเที่ยวบิน DD100 เวลา 08.45 น. เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมสำหรับการต้อนนักท่องเที่ยว โดยได้ร้อยดวงใจทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวมาให้การต้อนรับเที่ยวที่บินจาก กรุงเทพ เชียงราย ซึ่งเป็นสายการบินที่สำคัญลงมาสู่จังหวัดเชียงรายในการเปิดประเทศตามนโยบายของ ศบค.กลาง และตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย หรือมาตรฐานทั่วไป จังหวัดเชียงรายได้มีการฉีดวัคซีนเกิน 70% แล้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ผ่านมาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนั้นเงียบเหงามากเนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทั่วโลกจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานถ้ำลวงขุนน้ำนางนอน ผาฮี้ และดอยทุกดอย อีกทั้งยังเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศอีก 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์ และ สปป.ลาว และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง คือ อาจารย์เฉลิมชัย ษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กับผลงานวัดร่องขุ่น ที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดี

นายวิสุตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย กล่าวว่าช่วงนี้เข้าสู่ High Season ของภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) จังหวัดเชียงรายนับเป็นจุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในช่วงที่ผ่านมา ททท. สํานักงานเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงรายและสนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ให้การท่องเที่ยวสามารถกลับมาฟื้นตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวชาและกาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สถานการณ์โควิด 19

ททท. สํานักงานเชียงราย ยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย และ สมาคม/ชมรม ทางการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อม กับด้านสุขอนามัย หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

โดยในปี 2565 นี้ ททท. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการตลาดคุณภาพ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้ แคมเปญการท่องเที่ยว “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” สําหรับตลาด ในประเทศ ททท. เตรียมประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 : เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่ง ททท. สํานักงานเชียงรายจะได้นําเสนอความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท.ปลุกภาคท่องเที่ยวเหนือ ชี้ศักยภาพเชียงรายเป็น Springboard
ททท.เชียงราย แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วง Green Season ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์เชียงราย-พะเยา แบบฉ่ำๆ
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”
ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ“สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา”