ททท.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว วันแรกของการเปิดเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับทุกภาคส่วน ได้เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Blooming Chiang Rai” หรือ “บานสะพรั่ง เชียงราย” เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลําดับ

ช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค 2564 ณ ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย จึงร่วมกับ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สายการบินภายในประเทศ หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว รวม 5 เที่ยวบิน โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเที่ยวบิน DD100 เวลา 08.45 น. เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมสำหรับการต้อนนักท่องเที่ยว โดยได้ร้อยดวงใจทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวมาให้การต้อนรับเที่ยวที่บินจาก กรุงเทพ เชียงราย ซึ่งเป็นสายการบินที่สำคัญลงมาสู่จังหวัดเชียงรายในการเปิดประเทศตามนโยบายของ ศบค.กลาง และตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย หรือมาตรฐานทั่วไป จังหวัดเชียงรายได้มีการฉีดวัคซีนเกิน 70% แล้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ผ่านมาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนั้นเงียบเหงามากเนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทั่วโลกจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ อุทยานถ้ำลวงขุนน้ำนางนอน ผาฮี้ และดอยทุกดอย อีกทั้งยังเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศอีก 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์ และ สปป.ลาว และสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง คือ อาจารย์เฉลิมชัย ษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กับผลงานวัดร่องขุ่น ที่นักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดี

นายวิสุตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย กล่าวว่าช่วงนี้เข้าสู่ High Season ของภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) จังหวัดเชียงรายนับเป็นจุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

ในช่วงที่ผ่านมา ททท. สํานักงานเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงรายและสนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ ให้การท่องเที่ยวสามารถกลับมาฟื้นตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวชาและกาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ภายใต้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สถานการณ์โควิด 19

ททท. สํานักงานเชียงราย ยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย และ สมาคม/ชมรม ทางการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อม กับด้านสุขอนามัย หรือที่รู้จักกันในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

โดยในปี 2565 นี้ ททท. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการตลาดคุณภาพ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้ แคมเปญการท่องเที่ยว “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” สําหรับตลาด ในประเทศ ททท. เตรียมประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย 2565 : เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่ง ททท. สํานักงานเชียงรายจะได้นําเสนอความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2022
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนสิงหาคม 2565
จ.เชียงราย ร่วมกับ ททท. และสิงห์ปาร์ค ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Chiang Rai Marathon 2022”
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “แอ่วพะเยา เบาเบา บันดาลใจ in Green Season”
เชิญเที่ยวงานเกษตร Farmer’s craft Market
ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season