วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย

.

แผนกวิชาคหกรรม สาขางานเสริมสวย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย บริหารงานโดยนายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๓๗๕ ชั่วโมง รายวิชาเสริมสวยและตัดผมชาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.

คุณสมบัติ ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เริ่มเรียน จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบอีกครั้ง ตามข้อมูลที่สมัครไว้

ค่าลงทะเบียนเรียน 405 บาท
เรียนจบ ได้ใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัย

  • รับสมัครถึง 30 กันยายน 2565

สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สอบถามเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โทร. 053-774589
  • หรือติดต่อครูอุไร เชื้อเมืองพาน โทร. 080-5415636