รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 14 ม.ค. 67 เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมั่น

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ระดับชั้นอนุบาล 1
หลักสูตร MEP – Mini English Program
– เด็กมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 64

ระดับชั้น ประถามศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร EP – English Program

– เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 นับตามปีปฏิทิน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 หรือจบชั้นอนุบาล 3)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.tesaban7.ac.th
ติดต่อสอบถาม 053-166956

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.1 , ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2567
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครด่วน! นักบริบาลมืออาชีพรุ่นใหม่ “CARE ANGEL” มีทุนการศึกษา อบรมให้ฟรี มีงานทำ
ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10 หลักสูตร 1 ปี