มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 1 :  Portfolio & GPA   (สมัครออนไลน์)
เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้  – 10 ธ.ค. 2566
สมัครออนไลน์ได้เลย!! 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-723-979
หรือสะเเกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

#รับสมัครนักศึกษา #ปีการศึกษา2567 #เขตพื้นที่เชียงราย  #เทคโนพาน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
#RMUTLCR #ปวส  #ปริญญาตรี #บริหารธุรกิจ  #วิศวกรรมศาสตร์

ช่องทางการติดต่อเรา
https://chiangrai.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/rmutlcr799
TikTok :  @rmutlcr799
Youtube : @rmutlcr799    
Instagram : rmutlcr799

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.1 , ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2567
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครด่วน! นักบริบาลมืออาชีพรุ่นใหม่ “CARE ANGEL” มีทุนการศึกษา อบรมให้ฟรี มีงานทำ
ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” รุ่นที่ 4