ลุ้น! “เชียงราย – สุพรรณบุรี” ตัวแทนประเทศไทย เข้าชิง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” ของยูเนสโก ปี 2566

ลุ้น เชียงราย – สุพรรณบุรี’ ตัวแทนประเทศไทย เข้าชิง ‘เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์’ ของยูเนสโก ปี 2566 ประกาศผลเดือน ต.ค.นี้ หลัง สุโขทัย – เมืองเพชร นำร่องได้รับการรับรองไปแล้วก่อนหน้านี้ คาดทำให้เมืองเป็นที่รู้จักของ “ นักท่องเที่ยวคุณภาพ “

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566 โดยจังหวัดเชียงราย ยื่นสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 อพท. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาและยกระดับเมืองเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ รวม 3 เมือง ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในความดูแลรับผิดชอบของ อพท. และได้ยื่นใบสมัครทั้ง 3 เมือง ได้แก่

  • จังหวัดน่าน ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts & Folk Art)
  • จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านดนตรี (City of Music)
  • จังหวัดเชียงราย ด้านการออกแบบ (City of Design)

โดยทั้ง 3 เมือง มีรูปแบบการทำงานผ่านกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละจังหวัดและบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น

สำหรับการพัฒนาและยกระดับเมืองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการขยายผลจากที่ อพท. ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษที่มีศักยภาพ ให้เกิดการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ไปสู่เมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมา อพท. ได้ดำเนินการผลักดันเมืองไปสู่ความสำเร็จ ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ City of Crafts & Folk Art ในปี 2562 และจังหวัดเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ City of Gastronomy ในปี 2564 ซึ่งทำให้เมืองได้เป็นที่รู้จักของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 295 เมือง จาก 90 ประเทศทั่วโลก เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และก่อให้เกิดการเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
UNESCO รับรองจังหวัดเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งการออกแบบ City of Design
UNESCO รับรองแล้ว!!! เชียงราย ได้รับการประกาศเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบ
20-26 มี.ค.66 | เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week) ภายใต้ธีมงาน “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
“ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์” งานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiangrai Sustainable Design Week 2023)
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ Unesco “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”