“ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์” งานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiangrai Sustainable Design Week 2023)

ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์ (Chiangrai Sustainable Design Week 2023) CHIANGRAI CREATIVE CITY OF DESIGN

ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์ งานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiangrai Sustainable Design Week 2023)

พบกับ ร้านค้าสร้างสรรค์ สินค้างานฝีมือ หลากหลายประเภท และ กิจกรรม Workshop ไปเที่ยวกันได้ วันที่ 20-26 มีนาคมนี้ ณ บริเวณลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศงาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
ชวนไปทำกิจกรรมอาร์ตๆ เดินเที่ยวชิลๆ กินอิ่ม ม่วนใจ๋กับร้านค้าและการแสดงอีกมากมาย ที่งาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”
20-26 มี.ค.66 | เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week) ภายใต้ธีมงาน “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
ขอเชิญชวนร่วมงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธ์ ครั้งที่ 3
มหกรรมโคเนื้อจังหวัดพะเยา 25-27 มีนาคมนี้
ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ Unesco “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”