> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NS" />> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NS" />

4 กลุ่มเสี่ยง อาการรุนแรงจากไข้เลือดออก และผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

“ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ” ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ถ้ามีอาการไข้ ควรรับประทานยาพาราเซตามอล

4 กลุ่มเสี่ยง อาการรุนแรงจากไข้เลือดออก


>> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NSAIDs เช่น แอสไพริน และไอบูโปรเฟน ไดโคลฟีแนค ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ <<

– ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

ต้อง ให้ผู้ป่วยรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ รพ. ให้เร็วที่สุด

ข้อมูล/ภาพ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068069971811