> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NS" />> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NS" />

4 กลุ่มเสี่ยง อาการรุนแรงจากไข้เลือดออก และผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

“ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ และเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ” ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ถ้ามีอาการไข้ ควรรับประทานยาพาราเซตามอล

4 กลุ่มเสี่ยง อาการรุนแรงจากไข้เลือดออก


>> ห้าม!! ใช้ยาลดไข้ กลุ่ม NSAIDs เช่น แอสไพริน และไอบูโปรเฟน ไดโคลฟีแนค ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ <<

– ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก

ต้อง ให้ผู้ป่วยรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ รพ. ให้เร็วที่สุด

ข้อมูล/ภาพ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068069971811

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy ) โรคใกล้ตัว เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ควรรีบพบแพทย์
ชวนรู้ 3 รูปแบบการท่องเที่ยว สายกรีน
สถานการณ์ “โรคไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงราย ในปี 2566 และข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
กรมการท่องเที่ยว เตือน!! ระวังอดบิน..ห้ามถ่าย ห้ามแคป Boarding Pass เพื่อใช้ขึ้นเครื่องบิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน!! มัลแวร์ DogeRAT บนโทรศัพท์มือถือ Android
“เอลนีโญ” กับ “ลานีญา” แตกต่างกันอย่างไร