ทางหลวงแนวใหม่เชียงราย-ขุนตาล เส้นทางยุทธศาสตร์ ”ไทย-ลาว-จีน”

กรมทางหลวง (ทล.) อัปเดตโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 ทางหลวงแนวใหม่เชียงราย-ขุนตาล เส้นทางยุทธศาสตร์ “ไทย-ลาว-จีน” ระยะทาง 19 กม. งบประมาณ 1,088,088,000 บาท ได้ผลงานแล้ว 96.619% !!

สัปดาห์นี้ ยังอยู่กับโหมดถนน ติดตามสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) ไปอัปเดตโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 (ทล.1421 สายเชียงราย-อ.ขุนตาล) ทางหลวงแนวใหม่เส้นทางยุทธศาสตร์รองรับการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวงก่อสร้าง ทล.1421 สายเชียงราย-อ.ขุนตาล ตอนที่ 3 ช่วง บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล กม.0+000 บ.หัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ถึงกม.19+000 บ.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ระยะทาง 19 กม. งบประมาณ 1,088,088,000 บาท ได้ผลงานแล้ว 96.619% จากแผนงาน 100% ช้ากว่าแผน 3.381%

ทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร และสะพานข้ามหนองหลวง ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนสัญจรไม่เป็นทางการแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างช่วงสิ้นสุดโครงการ 1 กม. เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่โบราณสถาน รับมอบพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 กำลังเร่งก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือน ส.ค. 2566 เพื่อเปิดสัญจรเป็นทางการต่อไป

โครงการมีบริษัทเชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 มี.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.พ. 2565 ระยะเวลา 1,784 วัน ได้ขยายสัญญาอีก 827 วัน จนถึง 11 เม.ย. 2567 คิดค่าปรับร้อยละ 0 จากปัญหาพื้นที่ก่อสร้างติดเขตโบราณสถาน ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายละเอียดของทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) กว้าง 9.10 เมตร บางช่วงใช้เกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 5.10 เมตร

สำหรับสะพานข้ามหนองหลวง มีความยาวข้างละ 870 เมตร อยู่ในพื้นที่ อ.เวียงชัย เป็นหนองน้ำสาธารณะ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพสวยงามล้อมรอบด้วยภูเขา จึงออกแบบสะพาน โดยนำสถาปัตยกรรมสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) มาใช้ คือ “ร่มเงาฉันมิตรบนมิตรภาพ 4”

สะพานแห่งนี้ตกแต่งด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-ลาว เพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นมิตร ความผูกพัน และความเชื่อมโยงกัน ที่พร้อมสานสายใยต่อเนื่องไปในอนาคต ได้แก่ เสาไฟฟ้ามีดวงโคมที่เอียงออกก่อนจะโค้งเข้าตรงกลาง ตัวโคมมีลักษณะเป็นใบไม้สีทองมีความอ่อนช้อยสวยงาม ประดับตลอดแนวเส้นทางสะพาน สร้างความรู้สึกเหมือนมีต้นไม้โน้มกิ่งมาให้ร่มเงาและความร่มเย็น รู้สึกเป็นมิตร รวมทั้งยังเป็นไฟส่องสว่างให้ความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางยามค่ำคืน

ส่งผลให้สะพานข้ามหนองหลวงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักปั่นจักรยาน และผู้ใช้เส้นทางที่แวะเวียนมาถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

ทล.1421 แยกมาจาก ทล.1152 ที่บ้านไชยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยาย ทล.1152 สายแยก ทล.1020-บรรจบ ทล.1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านห้วยดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา

โครงการ ทล.1421 สายเชียงราย-อ.ขุนตาล มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ของ ทล.1152 บริเวณบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สิ้นสุดโครงการที่ กม.48+190 ของ ทล.1020 บริเวณบ้านใหม่พัฒนา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทางรวม 48.190 กม. งบประมาณรวม 3,503 ล้าน แบ่งก่อสร้างเป็น 3 ตอน

ตอน 1 ช่วง บ.ใหม่มงคล-อ.ขุนตาล กม.19+000-กม.35+000 ระยะทาง 16 กม. ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 30 ก.ย. 64, ตอน 2 กม.35+000-กม.48+190 ระยะทาง 13.190 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 19 ก.ค.64(งบประมาณรวม 2 ตอน 2,415,263,091 บาท) และ ตอน 3 ช่วง บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล กม.0+000-กม.19+000 ระยะทาง 19 กม. เมื่อเสร็จครบทั้ง 3 ตอน จะครบระยะทาง 48.190 กม.

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับการเดินทางจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ–ห้วยทราย ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (R3A) ไทย–ลาว–จีน (คุณหมิง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชื่อมการค้าชายแดนไทย-ลาว-จีน

Photo Credit : สำนักก่อสร้างทางที่ 1 และ บริษัท เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ จำกัด
ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์
https://www.dailynews.co.th/articles/2426687/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงราย พบเต่าปูลู สัตว์สงวนระดับโลก ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า
วิ่งสะดวก 4 เลน ทล.1021 (เชียงคำ-เทิง) ระยะทาง 37 กม. เชื่อมเส้นทางสายเศรษกิจ R3A
กรมทางหลวงเปิดพิกัดใหม่ “ถนนสายดอกตะแบก” สีชมพูสุดโรแมนติก บนถนนพหลโยธิน
กางเต็นท์ฟรี! กรมทางหลวงเปิดหมวดทางหลวงใกล้แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง รองรับการท่องเที่ยวของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตำรวจเชียงรายสกัดยาบ้า 8 ล้านเม็ด อีกรายจนมุมที่นครสวรรค์ 2 ล้านเม็ด
ทางหลวงเท 2 พันล้าน ผุด 4 เลนทางหลวง 1421 เชียงราย รับขนส่งไทย-ลาว