โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มิ.ย.66 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด “โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย” โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 8 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาให้คำแนะนำ ชี้แจงรูปแบบการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แพทย์อาสาประจำตำบล อสม. ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กว่า 700 คน

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ารู้สึกดีใจแทน ด้วยเด็กนักเรียนในชนบท อาจไม่รู้ว่าตนเองมีสายตาบกพร่อง ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก มองเห็นไม่ชัด ขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพ จึงเป็นเหตุทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ด้อยโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย จะใช้รถตัดแว่นสายตาที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที และสามารถรับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 4,000 ราย เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ด้านแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 8 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ให้คำแนะนำ อธิบายหน้าที่ให้แก่ผู้เข้าอบรมกว่า 700 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การตรวจวัดสายตา พร้อมสอนวิธีให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนในชนบท การตอบปัญหาและช่วยแก้ไข ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อสายตาเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-2696

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา
เชียงรายชวนร่วมบริจาคโลหิต ใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” 14 มิถุนายน 2567
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
“กองทัพอากาศ” โชว์ขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน
16 ก.พ.67 นี้ | เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ของกองทัพอากาศ “ฝูงบิน 416” ณ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567