วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ “World Environment Day”

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ “World Environment Day”

ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ เนื่องจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้

อมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิตในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ขาดสมดุล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รู้ทันเหตุการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกัน ลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย และเป็นกำลังใจให้ชาวนาที่มุ่งมั่นประกอบอาชีพ ทำนาด้วยความเสียสละและอดทน

ภาพ/ข้อมูล สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy ) โรคใกล้ตัว เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ควรรีบพบแพทย์
ชวนรู้ 3 รูปแบบการท่องเที่ยว สายกรีน
กรมการท่องเที่ยว เตือน!! ระวังอดบิน..ห้ามถ่าย ห้ามแคป Boarding Pass เพื่อใช้ขึ้นเครื่องบิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน!! มัลแวร์ DogeRAT บนโทรศัพท์มือถือ Android
“เอลนีโญ” กับ “ลานีญา” แตกต่างกันอย่างไร
4 กลุ่มเสี่ยง อาการรุนแรงจากไข้เลือดออก และผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก