พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” 2566

วันที่ 16 เม.ย. 66 ที่วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมกันประกอบพิธีถวายน้ำสรงแด่พระพุทธสิหิงค์ พระสิงห์เมืองเชียงราย

สืบประเพณี สืบศรีสมัย สืบธรรมวินัย สืบสานสัมพันธ์ “ป๋าเวณีปีใหม่เมือง จุลศักราช 1385 ” ประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และชาวพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี

ภายในพิธีประธานฝ่ายฆารวาสจุดธูปเทียน ถวายเครื่องสักการะ บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์ในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนำขอโอกาสถวายน้ำสรงเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2566 และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ต่อมาพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ขึ้นถวายน้ำสรงแต่องค์พระพุทธสิหิงค์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ( ในนามฝ่ายบ้านเมือง ) ขึ้นถวายน้ำสรงแด่องค์พระพุทธสิหิงค์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี ฯ

พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” 2566

วัดพระสิงห์ถือเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พุทธศักราช 1928 ซึ่งเป็นช่วงที่พระเจ้ามหาพรหมได้ครองเมืองเชียงราย ระหว่างปี พุทธศักราช 1888 ถึง 1943
ซึ่งคำว่า “พระสิงห์” นั้น หมายถึง วัดเคยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ ที่เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอันเป็นที่เคารพของชาวไทย ปัจจุบันยังมีพระพุทธสิหิงส์ หรือพระสิงห์เชียงแสนอีกองค์หนึ่ง ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนษุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาสให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะถือเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงราย และวัดพระสิงห์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2536 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ 2567 ที่ ถนนสันโค้งน้อย ถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567