พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” 2566

วันที่ 16 เม.ย. 66 ที่วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมกันประกอบพิธีถวายน้ำสรงแด่พระพุทธสิหิงค์ พระสิงห์เมืองเชียงราย

สืบประเพณี สืบศรีสมัย สืบธรรมวินัย สืบสานสัมพันธ์ “ป๋าเวณีปีใหม่เมือง จุลศักราช 1385 ” ประเพณีวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และชาวพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี

ภายในพิธีประธานฝ่ายฆารวาสจุดธูปเทียน ถวายเครื่องสักการะ บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์ในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยนำขอโอกาสถวายน้ำสรงเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2566 และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ต่อมาพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ขึ้นถวายน้ำสรงแต่องค์พระพุทธสิหิงค์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ( ในนามฝ่ายบ้านเมือง ) ขึ้นถวายน้ำสรงแด่องค์พระพุทธสิหิงค์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี ฯ

พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” 2566

วัดพระสิงห์ถือเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พุทธศักราช 1928 ซึ่งเป็นช่วงที่พระเจ้ามหาพรหมได้ครองเมืองเชียงราย ระหว่างปี พุทธศักราช 1888 ถึง 1943
ซึ่งคำว่า “พระสิงห์” นั้น หมายถึง วัดเคยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ ที่เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญอันเป็นที่เคารพของชาวไทย ปัจจุบันยังมีพระพุทธสิหิงส์ หรือพระสิงห์เชียงแสนอีกองค์หนึ่ง ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนษุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาสให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะถือเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงราย และวัดพระสิงห์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2536 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566
เชียงรายสืบสาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง” ประจำปี 2566
เชียงราย เตรียมจัดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลประจำปี 66 พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียง 17 พ.ค.นี้
งานประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงราย (วัดกลางเวียง) เชียงราย
ชวนที่ยวงาน “ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566”
14 เมษายน วันครอบครัว