13 เมษายน วันผู้สูงอายุ

 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง วัยชรา บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ส่วนวันผู้สูงอายุ คือ วันที่รวมญาติ ลูกๆหลานๆ มาเยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย

ในสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ มีมติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ นอกจากเป็นวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือเป็นเสมือนวันรวมญาติ และ “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD

เรื่องที่เกี่ยวข้อง