14 เมษายน วันครอบครัว

14 เมษายน วันครอบครัว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” ตรงกับวันสงกรานต์ของไทย

ส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก จึงถือโอกาสเป็นวันแห่งการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ตลอดจนการขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย รวมถึงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ NNT
https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD