ตกปลา-เล่นน้ำ ที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยสัก” อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ (เขื่อนห้วยสัก) อ.เมืองเชียงราย

อ่างเก็บน้ำห้วยสัก / อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ (เขื่อนห้วยสัก) อ.เมืองเชียงราย

จากการประชุมของผู้นำหมู่บ้าน ทั้งสองหมู่บ้าน บ.ห้วยสัก ม.5 และบ้านสันป่าเหียง ม.25 ที่ดูแลพื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยสัก” ได้มีมติให้มีการเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเปิดให้มีการทำกิจกรรมทางน้ำ

ในพื้นที่ได้จัดสถานที่สำหรับตั้งซุ้มให้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น นำอาหารมาจัดจำหน่ายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีข้อตกลงกันว่าจะไม่มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮออล์ และจะมีเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษ อาสาตำรวจห้วยสัก ดูแลความสงบในพื้นที่ดังกล่าว

อ่างเก็บน้ำห้วยสัก / อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ (เขื่อนห้วยสัก) อ.เมืองเชียงราย (ภาพ fB:Sriputcharin Rittirut)

อ่างเก็บน้ำห้วยสัก / อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ (เขื่อนห้วยสัก) อ.เมืองเชียงราย

โดยร้านค้าต่างๆ จะปิดรับออเดอร์เวลา 18.00 น. และ เวลา 19.00 น. จะมีการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมด (ให้นักท่องเที่ยวออกจากบริเวณทั้งหมด) เพื่อป้องกันการมั่วสุมในเวลากลางคืนและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ( เป็นมติของหมู่บ้านและพ่อค้าแม่ค้า )

อ่างเก็บน้ำห้วยสัก / อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ (เขื่อนห้วยสัก) อ.เมืองเชียงราย

ข้อควรระวัง บริเวณเส้นทางสันอ่างมีเนินลูกระนาดขนาดใหญ่เพราะมีการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ และเส้นทางแคบ ในช่วงค่ำไม่มีไฟส่องสว่าง จึงขอให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ภาพ/ข้อมูล เพจชุมชนคนรักห้วยสัก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063615726403