ปี๋ใหม่เมืองเจียงฮาย 12 – 18 เมษายน 2566

ปี๋ใหม่เมืองเจียงฮาย 12 – 18 เมษายน 2566

จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566

กิจกรรม

  • ทำบุญตักบาตร
  • ก่อพระเจดีย์ทราย
  • สรงน้ำพระ
  • การรดน้ำดำหัว

การจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  • 12-13 เมษายน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ สวนดุงและโคมนครเชียงราย
  • 11-14 เมษายน งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และ บวงสรวงเจ้าเมืองเชียงของ ประจำปี 2566ณ ลานข่วงวัฒนธรรมที่ว่าการอำเภอเชียงของ
  • 16-18 เมษายน ประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปี 2566

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ “พระสิงห์ เมืองเชียงราย” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
14 เมษายน วันครอบครัว
ผู้ว่าฯ เชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” จ.ศ.1385
13 เมษายน วันผู้สูงอายุ
เชิญร่วมงานจำลองพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป “พระเจ้าทองทิพย์” ขึ้นจากแม่น้ำลาวให้ชาวบ้านสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ 2566