เทศบาลนครเชียงราย รับสมัคร ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566

ประกวดเทพีสงกรานต์ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566

หลักเกณฑ์การเข้าประกวด

>> รับสมัครจำนวน 20 คน ผู้เข้าประกวดเป็นเพศหญิง อายุ 16-25 ปี (เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2540-2549)

ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีครอบครัวมาก่อน

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอาชีพ และหน้าที่การงานไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม

– ผู้เข้าประกวดต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.

>> เริ่มดำเนินการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ เวทีการประกวดสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 17.00 น. ณ กองอำนวยการ)

ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าประกวดครั้งนี้

>> การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท

>> รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000. – บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 5,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000. – บาท พร้อมถ้วยรางวัล

>> สถานที่รับสมัคร

 • สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS) อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 160776 ต่อ 310
 • สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 713858, 081 587 0405

>> เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 ใบ

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย 053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
เปิด 21 ก.พ.67 “ล่องแพเปียก เขื่อนแม่สรวย” จ.เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”