วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม เชิญชวนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งเสริมเกษตรกรแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายในการปลูกพืชผักแบบปลอดสารเคมี โดยเริ่มต้นจากระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ การทำจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคที่บริโภคแล้วปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครขอเชิญชวนทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพี่น้องเกษตรกร ทุกวันเสาร์

– โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 -16.00 น.

– และ “ตลาดอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น.

– ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย (ปากทางเข้าตลาดศิริกรณ์ รสพ.เก่า)

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมการส่งเสริม Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวนครเชียงราย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
พิธีเปิด 19 ก.ค.นี้ งาน “ดอกไม้ในสายฝน“ เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 1
ดอกไม้ในสายฝน : เชียงรายดอกไม้งาม @สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย 19-28 ก.ค.67
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67