วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม เชิญชวนจับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งเสริมเกษตรกรแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายในการปลูกพืชผักแบบปลอดสารเคมี โดยเริ่มต้นจากระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ การทำจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคที่บริโภคแล้วปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครขอเชิญชวนทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพี่น้องเกษตรกร ทุกวันเสาร์

– โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 -16.00 น.

– และ “ตลาดอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น.

– ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย (ปากทางเข้าตลาดศิริกรณ์ รสพ.เก่า)

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร
เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมหล่อเทียนแห่ต้นเทียนและตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)
เทศบาลนครเชียงรายพร้อมลงไฟฟ้าใต้ดินในเขตเทศบาลเชียงราย