อลังการ! ขบวนแห่ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย สวยงามตระการตา

ขบวนแห่ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2565

ค่ำวันนี้ ( 9 พ.ย.65 ) ที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

คำว่า “ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า “ยี่” ที่หมายถึงเดือนที่สอง หรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และคำว่า “เป็ง” ที่หมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เทศกาลวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ที่มีการสืบทอด ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดงานป๋าเวณียี่เป็งขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน ชุมชน และเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศขบวนแห่ “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” สวยงามตระการตา

ซึ่งภายในงานมีการแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา โดยมีการจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ที่สวยงาม รวม 9 ขบวน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งมีการประกวดนางนพมาศอีกด้วย

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ – ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีตักบาตรดอกไม้” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด จังหวัดเชียงราย
ภาพบรรยากาศ ชาวไทใหญ่แห่ร่วมฉลองปีใหม่ไตยนับหมื่นโชว์วิถีชาติพันธุ์งดงาม
สายวัฒนธรรมไม่ควรพลาด!! ..งานอนุรักษ์วัฒนธรรมปอยปีใหม่ไตย ประจำปี 2565
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย
ประชุมเตรียมการแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังราย ครบรอบ 761 ปี 26 มกราคม 2566
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 และดนตรีในสวน