ทางม้าลาย เครื่องหมายจราจรที่ไม่ควรมองข้าม .. เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี  ..(สาระน่ารู้)

ผู้ขับขี่

  • สังเกตป้ายเตือน หากรถคันอื่นชะลอ เราต้องชะลอตาม
  • ชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลาย ไม่ควรเร่งความเร็ว ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร
  • เห็นคนข้ามถนนรถต้องจอดตามกฎหมาย โดยนับจากเส้นก่อน-หลังทางม้าลาย ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย 3 เมตร
  • เตือนรถคันหลังให้ระวัง เตรียมหยุด โดยการแตะเบรกย้ำๆ ให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วย

คนข้ามทางม้าลาย

  • ข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา มองให้แน่ใจ
  • เดินอย่างรวดเร็ว แต่อย่าวิ่งข้ามถนน เพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้
  • ช่วงฝนตกถนนลื่น ดูให้แน่ใจ อาจมีรถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทัน
  • หากต้องข้ามถนนที่มีหลายเลน อาจมีรถโผล่มาในเลนที่คุณยังข้ามไปไม่ถึง โดยเฉพาะเลนด้านขวาสุด หากมีผู้ขับรถด้วยความเร็ว จะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีมีผลต่อการมองเห็น

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในครั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย และ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย มีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรทั้งหมด เพื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2570 ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนน นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไป และขอให้หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่างให้ประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

//สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (NNT), เทศบาลนครเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
เชียงราย จัดพิธีวางพวงมาลา “อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า” พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.) วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
อีสุกอีใส ภัยร้ายใกล้ตัวเรา ..(สาระน่ารู้)
กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ โดยจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
แจ้งเตือน! มิจฉาชีพรับทำใบขับขี่
6 ข้อที่ร้านอาหารต้องทำ หากนำกัญชามาประกอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง