กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 20 ก.ย.65

วันที่-เวลา หยุดจ่ายน้ำ : 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สาเหตุการหยุดจ่ายน้ำ : ระบบไฟฟ้าขัดข้อง สถานีผลิตน้ำประปาวังคำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ : ต.ริมกก ต.บ้านดู่ ต.ท่าสุด ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย ช่องสี่ ป่างิ้ว หนองด่น หนองเหียง ป่าตึง หนองปึ๋ง ชุมชนหน้าศูนย์วิจัย

ประกาศ ณ วันที่ :20 กันยายน 2565

หมายเหตุ : ข้อควรปฏิบัติ

1. ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงเวลาคังกล่าว
2. ขอให้ผู้ใช้น้ำระบายน้ำออก ก่อนการเปิดใช้ในระยะแรกเนื่องจากอาจะมีตะกอน หรือมีความขุ่นอันเกิดจากการหยุดจ่ายน้ำ/ซ่อมท่อ ครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

โทรศัพท์ 053-711655 Call Center : 1662

Line ID : @pwacr

E-mail: 5511032@pwa.co.th