ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จากประปาเชียงราย วันที่ 23 มกราคม 2567

เตรียมสำรองน้ำกันไว้ด้วยนะคะ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จากประปาเชียงราย

วันอังคาร ที่ 23 ม.ค.67 เวลา 09.00-18.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

  • อำเภอเมืองเชียงราย (ต.เวียง,ต.รอบเวียง,ต.ริมกก,ต.บ้านดู่,ต.นางแล,ต.ท่าสุด,ต.ท่าสาย,ต.สันทราย)
  • อำเภอเวียงชัย

เพื่อทำการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำ ขนาด 700 มม. บริเวณ สามแยกศูนย์ป้องกันฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงราย(แยกดอยทอง)

สอบถามเพิ่มเติม กปภ.เชียงราย โทร. 053-711655