ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ LOGO 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชิงเงินรางวัล รวม 20,000 บาท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ LOGO 20 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชิงเงินรางวัล รวม 20,000 บาท

คุณสมบัติ : นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/ประชาชน/บุคลากรกรม สบส.

เปิดรับผลงานวันที่ : วันนี้ – 28 กันยายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 30 กันยายน 2565

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88/44 หมู่ 4 ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดใบสมัคร /กติกา / เงื่อนไข

https://bit.ly/3R6jhy0

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงาน เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทรศัพท์ 0 2193 7091 หรือสายด่วนกรม สบส. 1426 ในวันและ เวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

//เพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข