กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย / กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดังนี้

กำหนดการหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

การเตรียมตัวบริจาคโลหิต

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
  • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
  • ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
  • รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
  • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
  • กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

**หมายเหตุ ตารางหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โทร.053716196