รมต.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย

เช้าวันนี้ (15 ส.ค.65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดเชียงราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย จุดแรก ที่อำเภอแม่จัน และได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผบ.มทบ.37 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่จัน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ต่อสถานการณ์อุทกภัย มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ประสบภัย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน หลังทราบว่ามีฝนตกปริมาณเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลหลาก ท่วมขัง ซึ่งในช่วงนั้น มีหน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ประชาชน ในด้าน เครื่องอุปโภค โดยเฉพาะ อาหาร และน้ำดื่ม เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จึงต้องมาดูเรื่องการฟื้นฟู สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ ซึ่งปัญหาใหญ่คือโคลน ด้านผู้ว่าจังหวัดราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับเรื่องและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชน กลับไปใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ เรื่องสินค้าที่มีความเสียหาย ชำรุด จึงฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกันหารือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องด้านการเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยในอนาคต ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีแนวทางในการประสานกับทางผู้ว่าราชการท่าขี้เหล็ก เพื่อให้มีเครื่องมือระบบเตือนภัยไปในทางทิศทางเดียวกัน เนื่องจากส่วนหนึ่งน้ำไหลหลากมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไหลมารวมกัน จึงควรต้องมีระบบเตือนภัยร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า หลายพื้นที่มีอัตราน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ถนน สะพาน ได้รับความเสียหายผลจากน้ำกัดเซาะ พื้นที่นาของชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบทำให้น้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการซ่อมแซม และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ พร้อมกล่าวว่าร้านค้าบางส่วนในพื้นที่ สายลมจอย ได้เริ่มเปิดแล้ว ซึ่งคาดว่าร้านค้าจะสามารถเปิดเป็นปกติในเร็วๆนี้

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 200 ราย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 1 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน(ผู้เสียชีวิตพื้นที่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย)


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สาย เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบแทนผู้ประสบภัย จำนวน 290 ชุด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว บริเวณตลาดสายลมจอย


สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ช่วงวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ 38 ตำบล 262 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,672 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร นาข้าว 12,705 ไร่ พืชไร่ 2,006 ไร่ พืชสวน 200 ไร่ บ่อปลา 15 บ่อ ฝาย 3 แห่ง ตลิ่ง 6 แห่ง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้สถานการณ์น้ำทั้ง 9 อำเภอ ได้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ จากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบของราชการต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม