แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์และพื้นผิวทางลอดอุโมงค์ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

“งานปรับปรุง และก่อสร้างแก้ไขบริเวณ ถนนสาย ชร.1023 สาย จ.3 ด้านหน้าทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”

ด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จะทำการปิดการจราจรบริเวณทางลอดหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565

ทชร. จึงได้กำหนดเส้นทางเข้าออกใหม่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ทางเข้า
เส้นทางที่ 1 มาจากถนนทางเข้าท่าอากาศยาน

เส้นทางที่ 3 มาจากถนนแยกศูนย์ราชการ

เส้นทางที่ 2 มาจากถนนแยกป่ากุ๊ก

ทางออก
เส้นทางที่ 1 เส้นทางออกปกติ

เส้นทางที่ 2 เส้นทางถนนบ้านพัก

ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินการโครงการฯ ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาการเดินทางมาท่าอากาศยานล่วงหน้า และผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8000 , 0 5379 8999

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมต.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย
ปภ.เชียงรายฝึกซ้อมแผน กรณีประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
เชียงราย จัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย” ช่วยฟื้นฟูกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย