แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์และพื้นผิวทางลอดอุโมงค์ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

“งานปรับปรุง และก่อสร้างแก้ไขบริเวณ ถนนสาย ชร.1023 สาย จ.3 ด้านหน้าทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”

ด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จะทำการปิดการจราจรบริเวณทางลอดหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565

ทชร. จึงได้กำหนดเส้นทางเข้าออกใหม่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ทางเข้า
เส้นทางที่ 1 มาจากถนนทางเข้าท่าอากาศยาน

เส้นทางที่ 3 มาจากถนนแยกศูนย์ราชการ

เส้นทางที่ 2 มาจากถนนแยกป่ากุ๊ก

ทางออก
เส้นทางที่ 1 เส้นทางออกปกติ

เส้นทางที่ 2 เส้นทางถนนบ้านพัก

ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินการโครงการฯ ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาการเดินทางมาท่าอากาศยานล่วงหน้า และผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทร 0 5379 8000 , 0 5379 8999

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม