จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” วันที่ 7-21 กค.นี้

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชาอนุรักษ์ รองนายกฯเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นประธานกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งแจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด ที่ สวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การออกกำลังกายแบบสะสมเวลา เช่น การเต้นแอร์โรบิคแดนซ์ การเต้นไลน์แดนซ์ การเดิน การวิ่ง และการปั่นจักรยาน

2. การออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่ง

3. การจัดคลินิกกีฬา

ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนกีฬาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 21 กันยายน 2565 โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
12 กรกฎาคม | ขอเชิญร่วมแห่ต้นเทียนพรรษา 31 ต้นเทียน และตักบาตรเป็งปุ๊ด
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
อบรมฟรี!! โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชน 5 หลักสูตร
เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเทศบาลนครเชียงราย
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา31ต้นเทียนบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย