จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” วันที่ 7-21 กค.นี้

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชาอนุรักษ์ รองนายกฯเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นประธานกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งแจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด ที่ สวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การออกกำลังกายแบบสะสมเวลา เช่น การเต้นแอร์โรบิคแดนซ์ การเต้นไลน์แดนซ์ การเดิน การวิ่ง และการปั่นจักรยาน

2. การออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่ง

3. การจัดคลินิกกีฬา

ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนกีฬาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 21 กันยายน 2565 โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
#ทุกวันศุกร์ | กาดเกษตรปลอดภัยนครเจียงฮาย
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 และดนตรีในสวน
อลังการ! ขบวนแห่ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย สวยงามตระการตา
เริ่มแล้ว! ขบวนแห่สุดอลังการ “ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย” 9 พ.ย.65 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
เปิดรับสมัคร ประกวดเทพีนพมาศ ในงานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงราย ประจำปี 2565