กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ (3 กรกฎาคม 2565) ที่บริเวณพื้นที่การก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ตลอดจนศิลปินเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยในพิธีจัดให้มีขบวนแห่แผ่นศิลาฤกษ์ของกลุ่มศิลปินเชียงรายเข้าสู่บริเวณพิธี เพื่อนำแผ่นศิลาฤกษ์นำไปวางลงแท่นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ปะพรมน้ำมนต์ โปรยดอกไม้สด เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับสถานที่แห่งนี้ จะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย International Art Museum อันเป็นมงคลยิ่ง บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ของโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก คุณทวี อร่ามรัศมีกุล จำนวนกว่า 10 ไร่ และ คุณมงคล จงสุทนามณี จำนวน 3 ไร่ ในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยหอศิลป์แห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธี มหกรรม Thailand binale chingrai 2023 ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย สำหรับผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดงในพื้นที่ 18 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สถานที่สำคัญทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ราชการ และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนักท่องเที่ยวทั่วไป


นอกจากนี้งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Benelli Chiangrai 2023 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ภันฑารักษ์ชาวไทย ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับเครือข่ายศิลปินอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมสร้างสรรค์มหกรรมศิลปะนานาชาติในครั้งนี้ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมต.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย
ปภ.เชียงรายฝึกซ้อมแผน กรณีประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
เชียงราย จัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย” ช่วยฟื้นฟูกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์และพื้นผิวทางลอดอุโมงค์ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา